Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


Přidat akci do kulturní databáze

Než začnete, pár tipů: Doporučujeme vhodně zvolit krátký a dlouhý název akce, viz. nápověda. Určete správně zařazení akce. Povinnou položkou je také email zadavatele, (slouží pro případné úpravy), doporučenou též telefon zadavatele. Tyto kontakty NEBUDOU zveřejněny, slouží administrátorům stránek, pokud potřebují zjistit další podrobnosti. Nápovědu najdete dole na konci stránky

 Základní informace o akci
Druh akce:
Název akce (dlouhý):

Uveďte plný název akce
Název akce (zkrácený):

Pokud neuvedete, bude na Homepage zkrácen, viz. nápověda dole
Začátek:
  
Nechcete-li uvést čas, ponechte 0:00, nebude zobrazen
Konec:
  
Je-li akce jednodenní, ponechte 1.1.2007
 Další podrobnosti:
Kde se koná:
Vstupné:
Webová adresa:

Webový odkaz musí začínat http://
Popis akce:
 Informace o pořadateli (bude uveřejněno):
Pořadatel:
Adresa:

Ideálně adresa, kde lze koupit vstupenky
Telefon:

Ideálně kam zavolat pro rezervaci, vstupenky
E-mail:
 Kontakt zadavatele (nebude uveřejněno):
Emailová adresa:

Nutné vyplnit pravdivou emailovou adresu
Heslo pro úpravy:

Uveďte heslo pro změny
Heslo znovu:

Heslo pro kontrolu napište ještě jednou
Telefon:
 Vzkaz administrátorům webu:
Vzkaz adminům:
Chcete-li něco vzkázat administrátorům, kteří budou akci kontrolovat před uveřejněním nebo máte-li další požadavky či dotazy, uveďte je zde

Nápověda:

Správné zadání informací o akci Vám pomůže lépe akci samotnou zpropagovat. Proto doporučujeme především vhodně určit dlouhý a zkrácený název akce. Dlouhý název akce se zveřejňuje v plném zobrazení, ovšem krátký název akce se objevuje hned na Homepage. Pokud chcete maximum potenciálních návštěvníků zaujmout, zadejte krátký název tak, aby nejlépe charakterizoval, o co jde. Pokud zkrácený název neuvedete, použije se prvních 10-20 znaků z plného názvu a riskujete tak tento vzorový špatný příklad: Jako dlouhý název zadáte: "Megakoncert rockové skupiny Pedál" a krátký název neuvedete. Na homepage se pak objeví automaticky zkrácená verze jako "Megakoncert rockové...", přitom pro nejlepší možný efekt pro návštěvníka Homepage by bylo dobré uvést třeba "Pedál open air show".

Je důležité, abyste správně uvedli emailovou adresu zadavatele, protože bez ní nemůžete sami detaily akce upravovat. To stejné platí i o heslu. I když to není povinné, pokud zadáte telefonní číslo, můžeme se Vám ozvat, je-li na webu nějaké nesrovnalost o Vaší akci.

Pokud budete chtít uvést nějakou webovou adresu, MUSÍ začínat http://

Pokud je akce jednodenní, uveďte datum a čas. Pokud necháte přednastavený čas 00:00, nebude se čas u akce objevovat. Pokud neuvedete resp. ponecháte jako konec akce 1.1.2007, nebude se ukazovat ani konec akce (od - do). V opačném případě, samozřejmě pak datum konce musí následovat až po začátku.

Tato nová sekce stránek slouží dobré informovanosti občanům a neměla by sloužit jako komerční reklama věcí, které nesouvisejí. Věřte že akce ve stylu "V Hotelu Dukla 5.6.2007 prezentace produktů Herbalife" budeme systematicky odmítat.

V popisu akce, pokud víte, co jsou HTML značky, můžete je použít. (Některé, závisí to na posouzení administrátora, ale obecně se omezte na základní formátovací značky <B> <U> <I> <H2> <A> )

A to nejdůležitější na závěr. Zadaná akce se neuveřejňuje okamžitě, ale až po naší kontrole. Během několika málo minut až hodin od Vašeho zadání, náš administrátor zkontroluje korektnost zadaných údajů a teprve poté bude akce zveřejněna.

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás.
© Copyright 2006-2021 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2021 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2021 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_25461d46598723fb1a3e9ecaea8ba2fe