Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


10.06.2009, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana Bednářová, TM
Rekonstrukce pohřební síně v Dědicích

Již brzy skončí mnohamilionová revitalizace hřbitovů ve Vyškově a v místní části Dědice. Na tyto rozsáhlé úpravy naváže rekonstrukce nástupního prostoru před smuteční síní v Dědicích, která se hřbitovem sousedí. Avšak ani těmito zásahy město Vyškov s upravováním míst posledního rozloučení a odpočinku neskončí. Již nyní totiž připravuje investiční záměr rekonstrukce samotné smuteční obřadní síně.

Ještě před tím, než se radnice pustí do úprav samotné obřadní síně, promění prostor, kterým k ní smuteční hosté přicházejí. Nástupní prostor je poměrně velký, není využíván v celé ploše, postupně zarůstá a velmi špatně se udržuje. Není zde ani klidové zákoutí. Úpravami, do kterých se město pustí již v druhé polovině tohoto roku, dojde ke zmenšení šířkových parametrů pochůzích ploch. Jde samozřejmě i o stránku estetickou. Úpravami bude podpořen monumentální význam místa a jeho pieta.

Stupňovitý charakter prostoru zůstane zachován. Pěší plochy se schody budou i nadále tvořit hlavní nástup k objektu smuteční síně. Schodišťové stupně budou z žulových kvádrů, dlažba v plochách z žulových ploten. Vše ve světle šedé barvě. Horní plochu před vstupem do smuteční síně nechá město oproti současnému stavu rozšířit. Schodiště budou po obou stranách a uprostřed opatřena zábradlím.

Město nezapomene ani na imobilní občany, matky s kočárky a seniory. Vybuduje bezbariérový chodník, který povede podél stávající hřbitovní zdi. Toto místo zaručuje příznivý sklon.

Celý prostor před obřadní síní bude nově nasvětlen a doplněn mobiliářem, tedy lavičkami a odpadkovými koši.

Město zde také nechá doplnit zeleň, která některé prostory vhodně zastíní a zvýrazní pietní prostor. Zásahy se dotknou i stávajícího chodníku podél silnice – bude předlážděn.

V současné době radnice uzavírá smlouvu s firmou BS - IMEX spol. s r.o., která veškeré práce na nástupním prostoru před smuteční síní na základě výsledku výběrového řízení provede, a to za částku 4 990 521 Kč. Stavba by měla být hotová do konce října letošního roku.

Současně město připravuje investiční záměr rekonstrukce samotné smuteční síně. Na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce vyčlenilo letos ve svém rozpočtu půl milionu korun. Vyškovská radnice má velký zájem na tom, aby místo, kam se lidé chodí naposledy rozloučit se svým zemřelým členem rodiny nebo známým, bylo maximálně důstojné. Obřadní síň získala svoji podobu ještě v dobách socialismu a tomu odpovídá její vzhled. To chce radnice změnit.

                                                  www.vyskov-mesto.cz

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_33f023ff3711b04498901fa40431c2f0