Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


12.08.2009, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana Bednářová, TM
TZ: Most na Dukelské se dočká opravy

Firma Mitrenga – stavby, spol. s r.o. z Brna odstraní kryt mostu až na mostovku, opraví odvodnění, samotnou mostovku a mostní závěry, provede izolaci a nezapomene ani na zábradlí. Provede též spojovací postřik a položí asfaltový beton. Místo stávajících dlažebních kostek bude povrch mostu tvořit litý silniční asfalt.

Práce, které by měly začít během dvou týdnů, budou přizpůsobeny tak, aby místo bylo trvale průjezdné, firma uzavře vždy pouze polovinu mostu. Termín dokončení je plánován na 26. října tohoto roku.


Další informace
Ing. Dana Bednářová, tisková mluvčí

517 301 208, 728 58 10 58

d.bednarova@meuvyskov.cz

http://www.vyskov-mesto.cz

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_b552c170685bb0346c9635de5657d580