Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


21.09.2009, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana Bednářová, TM
UPDATE: Místostarosta Vyškova REZIGNOVAL

Luboš Kadlec opouští post místostarosty

Vyškov, 22. září 2009 – Luboš Kadlec (ODS) z osobních důvodů rezignoval na funkci 1. místostarosty města Vyškova, a to k 12. říjnu tohoto roku.

Rozhodnutí místostarosty Kadlece oznámil starosta města Petr Hájek zastupitelům na jejich včerejším zasedání. Nového místostarostu zvolí zastupitelstvo na mimořádném jednání, které se uskuteční pravděpodobně v první polovině října.

Vyškov musí řešit téměř třicetimilionovou ztrátu na daních

Vyškov, 22. září 2009 - Vyškovští zastupitelé se na svém včerejším jednání zabývali negativním vývojem v plnění sdílených daní a schválili rozpočtová opatření, která mají řešit předpokládaný výpadek ve výši 29,5 mil. korun, aby nedošlo ke vzniku schodku v letošním rozpočtu města.

Radnice a orgány města poprvé hodnotily situaci v plnění rozpočtu sdílených daní v červnu. Při porovnání stavu k 31. květnu a ke konci července letošního roku nemohly konstatovat zlepšení, naopak došlo k dalšímu propadu jak ve srovnání s rozpočtem na rok 2009, tak se stejným obdobím loňského roku.

Největší propad město zaznamenalo u daně z příjmů právnických osob, kde ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 bylo k poslednímu červenci 2009 vybráno o více než deset milionů korun méně. Tento propad se projevil nejvíce v červenci, kdy v tomto měsíci roku 2008 město inkasovalo téměř 18,5 mil. korun, kdežto v červenci 2009 pouze polovinu této částky. Nepříznivý vývoj se projevil i u daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti i daně z přidané hodnoty.

Z celkového hlediska byl rozpočet sdílených daní k letošnímu poslednímu červenci naplněn na 50 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zaznamenala radnice k 31. červenci 2009 celkový propad ve výši 15 879 000 korun.

Zásadní zlepšení situace nelze očekávat ani ve druhé polovině roku. Podle poslední predikce Ministerstva financí ČR by měla být výše sdílených daní v roce 2009 na úrovni pouhých 88 až 89 % skutečnosti roku 2008. Město Vyškov tedy předpokládá, že roční rozpočet sdílených daní v roce 2009 nebude naplněn celkem o 29,5 milionů korun.

Tento propad bude město na základě rozhodnutí zastupitelstva řešit rozpočtovými opatřeními, která výpadek pokryjí. Přes 3,2 mil. korun město ušetří na výdajích – například na poštovném, vybavení kanceláří či třeba na akcích, u nichž se podařilo vysoutěžit v rámci poptávkového řízení nižší ceny. Výpadek daní pomůže řešit i městský Fond bydlení, město do něj totiž vrátí část peněz, které si z fondu „půjčilo“ do svého rozpočtu na investiční akce, později. Přesněji řečeno odloží vratky dočasných převodů do Fondu bydlení v celkovém objemu přes 16,1 mil. korun zahrnutých v rozpočtu výdajů roku 2009 do následujících let. Radnice dále použije zůstatek Fondu rezerv a rozvoje ve výši 5 001 000 korun a částečně i neúčelovou rezervu rozpočtu na rok 2009 v objemu 5 150 000 korun.

Městu se vrátil pozemek v průmyslové zóně, chce jej znovu prodat

Vyškov, 22. září 2009 - V listopadu roku 2007 rozhodlo vyškovské zastupitelstvo o prodeji jednoho z pozemků v nové průmyslové zóně Nouzka II společnosti LASMETAL s.r.o. Firma zde měla postavit výrobní areál, nakonec se rozhodla svůj záměr nerealizovat a pozemek městu prodala zpět. To jej teď znovu nabízí, ovšem za vyšší cenu.

Město Vyškov prodávalo pozemky v průmyslové zóně Nouzka II za jednotnou cenu 570 korun za 1 m2. Do smluv si zakotvilo ustanovení, které zaručuje městu předkupní právo, pokud firmy, které pozemky koupí, od svých plánů upustí. Na základě této podmínky získalo město zpět do svého vlastnictví pozemek o výměře 4955 m2, který před časem zakoupila firma LASMETAL s.r.o., a to za stejnou cenu 570 Kč/m2.

Zastupitelé na svém včerejším zasedání schválili záměr prodeje tohoto pozemku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná již o jeho druhý prodej a že došlo ke změně oceňovací vyhlášky, bylo nutné zpracovat nový znalecký posudek k ocenění nemovitosti. Na základě tohoto posudku byla stanovena nová kupní cena v minimální výši 630 korun za 1 m2.  Zájemci o koupi pozemku musí doručit nabídku kupní ceny a způsobu úhrady v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Vyškov do 12.00 hodin dne 22. ledna 2010. Důležitou podmínkou prodeje je stanovený způsob užívání pozemku, musí být totiž použit pouze pro výrobní účely a provozy tvořící doplňkovou a servisní funkci k výrobní zóně, ne sklady, obchody a stavební dvory. Bližší informace zájemci získají na úřední desce.

Občanské sdružení Wellness 2000 získalo mimořádnou dotaci

Vyškov, 22. září 2009 - Zastupitelstvo města Vyškova schválilo na svém včerejším zasedání poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 20 000 korun subjektu Wellness 2000 na 6. ročník soutěže Grand Prix Fitness 2009.

Občanské sdružení Wellness 2000 z Vyškova požádalo město o přehodnocení grantu ve výši 20 000 korun, kterou organizace získala na sportovní soutěž Grand Prix Fitness 2009 konanou 3. října v Posádkovém domě armády ve Vyškově. Zastupitelstvo města žádosti vyhovělo a organizaci poskytlo dalších 20 000 korun na ceny pro závodníky.

 

Další informace :

Ing. Dana Bednářová, tisková mluvčí

www.vyskov-mesto.cz

d.bednarova@meuvyskov.cz

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_9e8920f43c004e8d98033adf48d59642