Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


20.11.2009, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana Bednářová, TM
V kraji třídí nejlépe Vyškov !

Soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“ vyhlásila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. na podporu rozvoje tříděného sběru odpadů pro všechny obce Jihomoravského kraje, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Realizátorem soutěže se stala Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Vyhodnocována byla celková výtěžnost sběru recyklovatelných odpadů za 4. čtvrtletí roku 2008 a 1. až 3. čtvrtletí 2009, a to na základě výkazů posílaných do EKO-KOMu. Hodnotila se také efektivita sběru či skutečnost, zda má obec zaveden sběr papíru, nápojových kartonů a dvoukomoditní sběr skla (sběrové nádoby jak pro barevné, tak bílé sklo).

„Na třídění odpadů velmi dbáme, máme rozvinutý systém sběru jednotlivých komodit. Na území města jsme na 112 stanovišť rozmístili přes 450 kontejnerů na tříděný odpad,“ řekl starosta města Vyškova Petr Hájek a doplnil: „Separace odpadů samozřejmě něco stojí, roční náklady se pohybují kolem 3 milionů korun, přičemž zhruba 3/5 získáváme od společnosti EKO-KOM jako odměnu za zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů a zbylé přibližně 2/5 platí město ze svého rozpočtu. Jsem ale přesvědčen, že třídit odpad má skutečně smysl. Na skládky se tak dostane daleko méně směsného odpadu a z mnoha použitých plastů, nápojových kartonů, papíru či skla se mohou stát výrobky, které nám opět dobře poslouží. Životnímu prostředí se tak velmi uleví. Jsem velice rád, že naše snaha v oblasti třídění odpadů byla oceněna v soutěži. Fakt, že v kraji třídíme nejlépe, je opravdu příjemný. Velkou zásluhu na tom však mají Vyškované, kteří se, jak je vidět, ke třídění odpadů staví velmi pozitivně. A za to jim patří poděkování.“

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne ve středu 2. prosince v Brně.

Podrobnosti o soutěži naleznete na www.tridime-jihomoravsky.cz.

Výsledky krajské soutěže obcí Jihomoravského kraje „My třídíme nejlépe“ 2009

Výsledky krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2009“ - obce nad 10 000 obyvatel

          (podrobné výsledky naleznete na www.tridime-jihomoravsky.cz)

 

Poř.

Název obce

Body celkem

1.

Vyškov

795

2.

Břeclav

777

3.

Hodonín

719


 

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_6090a5bd78b2bae1c29c61d65e751d8e