Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


20.07.2010, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: ing. Dana Bednářová
TZ: Na čem bude město pracovat

Začínají opravy chodníků

Ani letos město Vyškov nezapomene na zkvalitnění komunikací pro pěší. V následujících dnech se rozběhnou práce na opravě levé části chodníku na ulici Purkyňova (od průtahu pod železniční tratí po ulici Družstevní). Provádí je firma STAEG, spol. s r.o. z Vyškova. Stejná společnost opraví i chodníky na ulici Dědická (mezi hřbitovem a květinářstvím) a též schody u OD Moravan v Dědicích. Tyto zásahy si vyžádají téměř 2,5 milionu korun. Veškeré práce budou hotovy do konce září.

V rámci kompletní opravy chodníků na ulici Purkyňova a ulici Dědická dojde k vybourání stávajících povrchů a položení zámkové dlažby. Oprava schodů u OD Moravan bude spočívat v ponechání a uchycení stávajících obkladových desek na schodišti a dobetonování poškozených schodiš-ťových stupňů.

Město Vyškov má v letošním roce v plánu opravit také chodník od ulice Tržiště do Trpínek (propojení okružní křižovatky do Trpínek), chodník na ulici Revoluční od mostu směrem k ulici A.B.Svojsíka a pravděpodobně také chodník na ulici Jarní (podél domu č. 5-7-9). Tyto zásahy proběhnou zřejmě po prázdninách.


Ulice Družstevní v novém ještě letos

Na ulici Družstevní ve Vyškově již správci inženýrských sítí dokončují rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Po nich bude od příštího týdne zahájena rekonstrukce plynovodu, která potrvá přibližně do konce srpna. Hned na to se město Vyškov pustí do stavebních úprav lokality.

Ulice Družstevní a část navazující ulice Karla Čapka čekají razantní zásahy. Radnice se chystá na celkovou rekonstrukci vozovky a opravu chodníků. Vozovka bude asfaltová, chodníky a parkovací stání získají povrch ze zámkové dlažby. Lokalitu oživí zeleň, přibudou zejména travnaté plochy. Pohodlnější parkování zajistí celkem 35 podélných parkovacích míst. Dalších 6 kolmých stání pro osobní automobily nechá město vybudovat v přilehlé slepé části ulice Purkyňova. Úpravy se dotknou i veřejného osvětlení.

Práce provede firma BS-IMEX z Brna, která zakázku získala na základě výběrového řízení. Úpravy ulice skončí ještě letos, nejpozději koncem listopadu. Vyžádají si zhruba 4,7 milionů korun z městské pokladny.

Stadion má nové zábradlí

V těchto dnech dokončují pracovníci společnosti Lubomír Stloukal z Blanska instalaci nového zábradlí okolo severního a západního valu i přístupových schodišť fotbalového a atletického stadionu ve Vyškově.

Náklady na výrobu, dodávku a montáž přesahují půl milionu korun. Částku uhradí ze svých prostředků příspěvková organizace města Správa majetku města Vyškova. Zábradlí včetně sloupků a branek měří celkem 280 metrů a odděluje sportovní plochu od části divácké, což bývá při pořádání řady sportovních akcí podmínkou.

Projekt spolufinancovaný EU úspěšně běží

Vzdělávací aktivity na Městském úřadě ve Vyškově spolufinancované Evropskou unií, Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou v plném proudu. Využívány jsou nejen aktivity e-learningové, ale především prezenční školení. Účastníci tedy mají zájem hlavně o praktickou stránku školené problematiky.

Během prvních šesti měsíců si účastníci projektu, kterými jsou zaměstnanci MěÚ ve Vyškově a zaměstnanci čtyřiceti obcí v územním obvodu a jimi zřízených příspěvkových organizací, prohloubili znalosti týkající se aktuální problematiky elektronizace veřejné správy i počítačových dovedností. Nabídka kurzů a školení se stále rozšiřuje, aktuálně sestává z těchto témat:

 - Zaručený elektronický podpis

- Informační systém datových schránek

 - Obecné základy práce s portálem Czech POINT

 - Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů

 - Czech POINT – Rejstřík trestů

 - Word pro začátečníky

 - Úvod do elektronických spisových služeb

V druhé polovině roku organizátoři projektu nově zařadí prezenční kurzy zaměřené na PC dovednosti, o něž je na základě průzkumu velký zájem. Jedná se o Power Point, Excel pro začátečníky a Word pro pokročilé.

Nabídka e-learningových kurzů je aktualizována každé tři měsíce. Ve III. čtvrtletí se mohou zájemci formou samostudia nově vzdělávat například v oblasti práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobého ukládání či v rámci agendy Czech POINTu v problematice evidence obyvatel, bodového hodnocení řidiče, obchodního rejstříku či modulu autovraků ISOH.

Zájem o školení v rámci tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií je značný. V prvních šesti měsících se prezenčních školení zúčastnilo 303 pracovníků. Přesně tolik certifikátů bylo v tomto období v rámci prezenčního školení vydáno. Rovných 200 certifikátů získali účastníci e-learningové formy vzdělávání.

Z celkového počtu úspěšných absolventů a vydaných certifikátů jednoznačně vyplývá, že zaměstnanci veřejného sektoru kladou důraz na zvyšování své odborné kvalifikace a neustálé vzdělávání považují za samozřejmost.

www.vyskov-mesto.cz

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_6090a5bd78b2bae1c29c61d65e751d8e