Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


31.08.2010, z rubriky O čem se mluví, autor: Šárka, Dana Bednářová
Aktuality

Od prvního dne nového školního roku budou moci chodci i cyklisté znovu využívat podchod pod vyškovským průtahem. Jeho rozsáhlá rekonstrukce i úpravy v okolí jsou takřka u konce. O více než dva měsíce dřív.

Otevření podchodu 1. září jistě ocení nejen školáci a jejich rodiče. Zpočátku bude upravovaný prostor v režimu předběžného užívání, ke kolaudaci dojde následně. V podzimních měsících se v blízkosti podchodu budou ještě objevovat pracovníci, kteří dosadí zbylou zeleň.

Celou stavbu, která zde rok a půl probíhala, si rozdělilo město Vyškov a Správa a údržba silnic Jihomo-ravského kraje. Staticky narušenou konstrukci mostu i vozovku nad podchodem opravovala právě krajská SÚS, nástupní prostor pochodu mělo na starosti město. To celkové náklady na svoji část stavby spočítalo na zhruba 23 milionů korun, s investicí však výrazně pomohla dotace EU – radnici se podařilo získat 15 milionů korun z Regionálního operačního programu.

Cílem úprav nástupního prostoru podchodu, tedy té městské části investice, bylo výrazně zlepšit podmínky pro pěší a cyklisty. Vysoké kamenné zídky, které se u podchodu nacházely, jsou nyní nahrazeny otevřeným pobytovým atriem, které budou moci využívat například studenti zdejších škol a občané ke krátkodobému odpočinku. Významnou roli zde hraje zeleň. V rámci akce došlo též k rekonstrukci ulic Pod Újezdem a Komenského, včetně chodníků a parkovacích stání, ke zřízení nových chodníků a dalších ploch pro pěší a zřízení stezky pro cyklisty v prostoru bývalého parčíku a na přístupových trasách k podchodu.

Cyklostezka vede i středem podchodu. „Toto řešení bude pro Vyškovany zpočátku možná trochu nezvyklé. Věřím však, že se chodci i cyklisté nově zavedenému režimu rychle přizpůsobí, budou vzájemně ohleduplní a trasa bude dobře sloužit a vyhovovat všem,“ sdělil místostarosta města Vyškova Roman Celý.

Samotný podchod se výrazně zkrátil a prosvětlil.

Práce prováděla firma Skanska a.s., které se vše podařilo urychlit. Termín zhotovení byl totiž smluvně sjednaný až na polovinu listopadu.

„Rád bych poděkoval bývalému vedení Jihomoravského kraje, představitelům Správy a údržby silnic JmK, bez jejichž vstřícnosti rekonstruovat mostní těleso podchodu by město nemohlo přistoupit k úpravám přilehlých prostor. Dále všem spoluobčanům včetně těch, jež v této lokalitě podnikají, za trpělivost při omezeních, které si stavba vyžádala. Podchod radikální zásahy bezpodmínečně potřeboval. Nyní je rekonstrukce úspěšně za námi a věřím, že je s její výslednou podobou veřejnost spokojena,“ řekl na závěr místostarosta Celý.

V pondělí 6. září v 15 hodin proběhne u podchodu slavnostní akce za účasti představitelů města i dodavatele stavby, kde bude dokončení a otevření podchodu a jeho nástupního prostoru ztvrzeno. Všichni občané jsou srdečně zváni.

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_8810142d34425e21cbb3085f50f1a71a