Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


07.10.2010, z rubriky O čem se mluví, autor: ing. Jiří Novotný
Ostrý střet lídrů kandidujících stran

V pátek 01.10.2010 se v Besedním domě konalo setkání občanů města Vyškova s kadidáty do komunálních voleb strany Věci veřejné Vyškov. Občanů bohužel, díky malé informovanosti, nepřišlo mnoho, ale zúčastnilo kompletní současné vrcholové vedení radnice včetně pana starosty Hájka (ČSSD) , obou místostarostů Celého (KDU),   Jurky (ODS),  Mikulky a Kachlíka (Volba pro město),  Brtníčka (ČSSD) a dalších ...

Za Věci veřejné Vyškov se představila pětice kandidátů  Krutílek, Novotný,  ŠvecVeselá Tomášková.  Po úvodním slově kandidátů strany Věci veřejné Vyškov se rozpoutala bouřlivá debata, která byla zahájena sporem, kdo z zúčastněných politiků vykonal více pro záchranu Vyškovského pivovaru. Dále se přítomní občané - kandidáti , dotazovali na jednotlivé body programu strany Věcí veřejných Vyškov. Nejbolestivějším tématem byla zřejmě korupce na radnici ve Vyškově. Podle pana místostarosty Jurky, “se on sám nemůže zaručit, že korupce na ve Vyškově na radnici neexistuje, ale pokud by se vyskytla,  tak by musela být ohlášená jako trestný čin, což se nestalo “ . Lídr kandidátky VV Vyškov pan Krutílek (VV),  se snažil přítomným vysvětlit, že město Vyškov není ostrůvkem bezúplatnosti v České republice, ale že preferování spřátelených firem a plýtvání existuje i ve Vyškově. Na dalšími body programu, jako zvýšení efektivnosti administrace na radnici, případně výstavba tržiště pro zemědělské přebytky místních pěstitelů atd.. panovala víceméně shoda. Věcný tón do diskuze přinesl pan starosta Hájek, který se dotazoval jak si VV Vyškov představu je přímou demokracii, když ze zákona máme demokracii zastupitelskou, a že město interní audit provádí každý rok. Na to odpovídal pan Novotný (VV) , že Město Vyškov se samozřejmě musí řídit zákonem, což je minimální norma, ale může jít i nad zákon a zveřejňovat na Internetu s předstihem vše , co město plánuje a kompletní rozhodovací proces. Dále a zapojit více občany pomocí anket a mikroreferend, rozhodovat na základě mínění občanů a své rozhodnutí zdůvodnit a zveřejnit.
Celé setkání vypadalo jako okresní přebor v fotbale, tvrdá hra, emoce a málo diváků.

Doufáme, že na příští plánované setkání občanů s politiky, které je naplánováno na 10.10.2010 v 15.00 v Sokolském domě bude větší účast, aby se lidé dozvěděli co pro ně a město Vyškov  místní politici chystají na příští čtyři roky.

Jiří Novotný
volební manager
Věcí veřejných Vyškov
http://vyskov.veciverejne.cz

  

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_86c8e5cb1942282b410e956a5ef61db8