Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


13.03.2011, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Dana Bednářová
Neziskovky získaly peníze z vyškovského rozpočtu
Vyškovské zastupitelstvo na svém II. zasedání 28. února 2011 schválilo poskytnutí dotací a grantů nestátním neziskovým organizacím, které pracují na území města v oblastech tělovýchovy a sportu, vzdělání a vědy, protidrogových aktivit a prevence kriminality, kultury, sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví a ochrany životního prostředí. Částky do 50 tis. Kč již předtím schválili radní.

Dotace a granty se přidělují na základě zásad přijatých zastupitelstvem. Prostředky, které radnice rozdělila jako dotace a granty neziskovým organizacím v šesti oblastech, jsou letos i přes značně omezený rozpočet města pro rok 2011 téměř stejné jako vloni. Letos tedy město věnuje „neziskovkám“ 7,65 milionů korun, přičemž v loňském roce to bylo 7,9 milionů korun (z toho 500 tis. Kč byla účelová dotace na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu a na Mistrovství ČR družstev v atletice).

Zatímco dotace jsou určeny na činnost organizace nebo na projekt, který navrhne sám žadatel, granty představují finanční příspěvek na projekt v rámci konkrétního grantového tématu vyhlášeného městem Vyškovem. O granty mohou žádat i příspěvkové organizace města.

O dotace a granty požádalo v letošním roce 66 subjektů a podalo celkem 124 žádostí, což je oproti předchozím rokům nárůst. V loňském roce totiž 59 subjektů podalo 99 žádostí. Největší počet žádostí město zaznamenalo jako tradičně u oblasti „tělovýchova a sport“ (42).

Tělovýchova a sport

Bylo podáno 27 žádostí o dotaci a 15 žádostí o poskytnutí grantu. Rada města schválila žadatelům o dotace prostředky ve výši 172 tis. Kč a žadatelům o granty 32 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 4 662 tis. Kč a granty ve výši 517 tis. Kč.

Do oblasti tělovýchovy a sportu tak město Vyškov rozdělilo celkem 5 383 000 Kč.

Největšími příjemci prostředků města v této oblasti jsou FK Rostex Vyškov (1 750 000 Kč), Atletický klub AHA Vyškov (580 000 Kč), Městský Bruslařský Klub Vyškov (530 000 Kč), Rugby club Vyškov (490 000 Kč), Klub plaveckých sportů Vyškov (440 000 Kč), VEUS klub (360 000 Kč), SK Trasko Vyškov (330 000 Kč), Volejbal Vyškov (190 000 Kč), KALIMERO Vyškov (177 000 Kč).

Oblast vzdělávání a vědy

Bylo podáno 5 žádostí o dotaci a 12 žádosti o poskytnutí grantu. Rada města schválila žadatelům o dotace prostředky ve výši 35 tis. Kč a žadatelům o granty 88 tis. Kč.  Zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 110 tis. Kč a granty ve výši 179 tis. Kč.

Do oblasti vzdělávání a vědy tak město rozdělilo celkem 412 000 Kč.

Největšími příjemci prostředků města v této oblasti jsou Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci (109 000 Kč), Gymnázium Vyškov (90 000 Kč), Dům dětí a mládeže Vyškov (75 000 Kč).

Oblast mládeže, protidrogových aktivit a prevence kriminality

Bylo podáno 7 žádostí o dotaci a 19 žádostí o poskytnutí grantu. Rada města schválila žadatelům o dotace prostředky ve výši 110 tis. Kč a žadatelům o granty 77 tis. Kč.  Zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 130 tis. Kč a granty ve výši 157 tis. Kč.

Do oblasti protidrogových aktivit a prevence kriminality tak město rozdělilo celkem 474 000 Kč.

Největšími příjemci prostředků města v této oblasti jsou DDM Vyškov (173 000 Kč), Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vyškov (85 000 Kč), Rampa (40 000 Kč).

Oblast kultury

Bylo podáno 13 žádostí o dotaci a 10 žádosti o poskytnutí grantu. Rada města schválila žadatelům o dotace prostředky ve výši 134 tis. Kč a žadatelům o granty 43 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 259 tis. Kč a granty ve výši 55 tis. Kč.

Do oblasti kultury tak město rozdělilo celkem 491 000 Kč.

Největšími příjemci prostředků města v této oblasti jsou OS THALIA Vyškov (152 000 Kč), Aleš Musil – vedoucí a sbormistr DPS Motýlek (100 000 Kč), Skupina historického šermu ARMET (50 000 Kč), Římskokatolická farnost Vyškov (40 000 Kč), Muzeum Vyškovska (40 000 Kč).

Oblast sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví

Bylo podáno 13 žádostí o dotaci. Rada města schválila žadatelům o dotace prostředky ve výši 90 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 725 tis. Kč.

Do oblasti sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví tak město rozdělilo celkem 815 000 Kč.

Největšími příjemci prostředků města v této oblasti jsou Oblastní charita Vyškov (200 000 Kč), Centrum sociálních služeb Vyškov (200 000 Kč), Oblastní spolek ČČK Vyškov (139 000 Kč), MC Radost (100 000 Kč), Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR „PAPRSEK“ (86 000 Kč). Mnozí z těchto příjemců poskytují také registrované sociální služby.

Oblast ochrany životního prostředí a požární ochrana

Byly podány 3 žádosti o dotaci. Rada města přidělila žadatelům částku celkem 75 tis. Kč. Do oblasti ochrany životního prostředí tak město rozdělilo částku 75 000 Kč.

Největším příjemcem prostředků města v této oblasti je Občanské sdružení při ZŠ Letní pole Vyškov (35 000 Kč).

Je jistě na místě uvést, že již na konci minulého roku přidělo město dotace poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města na rok 2011. Sedmi subjektům tak rozdělilo dalších takřka 3,8 mil. korun. Mezi registrované sociální služby podporované městem v rámci dotačního řízení je zahrnuto odborné sociální poradenství, v oblasti sociální péče pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, centra denních služeb a chráněné bydlení a v oblasti služeb sociální prevence pak raná péče, azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy a sociální rehabilitace.

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_4167e7ca0cce28bf41b1ea74ef67c6ca