Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:
Květiny objednávejte a posílejte kamkoli22.03.2011, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Ing. Dana Bednářová
Kamery policie odhalily 500 deliktů

Městská policie Vyškov v rámci své činnosti zásadně napomáhá udržování pořádku ve městě. V loňském roce zaznamenala například přes 1300 volání na tísňovou linku, více než 2600 přestupků a 33 osob podezřelých z trestných činů.  Významným pomocníkem jí je devátým rokem kamerový systém. Jeho prostřednictvím se vloni podařilo zjistit 481 událostí porušujících zákon.

Nejvíce přestupků z loňského roku spadá do kategorie dopravy, a to celkem 2040. Zde městská policie zaznamenala ve srovnání s rokem 2009 pokles. „Ke snížení tohoto čísla jistě přispěla skutečnost, že řidiči si na místech, která vzhledem k jejich rizikovosti a častému porušování předpisů více kontrolujeme, dávají pozor a přestupků se už tolik nedopouští,“ uvedl velitel Městské policie Vyškov Petr Sedláček.

Naopak nárůst se objevil v oblasti majetkových přestupků. Těch strážnici vloni zjistili 297. „Vyšší počet krádeží bezesporu souvisí s hospodářskou krizí a vyšší nezaměstnaností. Objevují se také krádeže zboží v hodnotě několika málo korun. Setkáváme se například s tím, že v nákupních centrech si lidé k již zváženému ovoci přihodí další kusy,“ vypověděl velitel Sedláček. K poklesu ve srovnání s rokem 2009 došlo u přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití i na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. U posledně jmenované kategorie svoji roli sehrála změna tabákového zákona, která omezila zákaz kouření na autobusových zastávkách pouze na zastřešené typy. Naopak mírně narostl počet přestupků vyplývajících z porušování obecních vyhlášek.

Vyškovští strážníci museli v roce 2010 použít ve více případech donucovací prostředky. „Agresivita občanů bohužel roste, s útočným chováním se při řešení přestupků nebo podezření na trestné činy setkáváme stále častěji,“ řekl Petr Sedláček a doplnil: „Nejhorší to bývá u osob pod vlivem alkoholu a u těch, které to s jeho konzumací přehnaly tak, že je musíme odvézt na záchytku.“

Za uplynulý rok městská policie eviduje 33 osob podezřelých z trestného činu. Přitom v roce 2009 jen takřka polovinu. V těchto číslech se nejvíce objevují řidiči, kteří usedli za volant poté, co požili alkohol. Mezi ně patří i třiadvacetiletý mladík z Pardubic, který v únoru loňského roku v noci naboural ve vyškovské části Dědice do stromu. Hlídka městské policie, která zrovna projížděla kolem, následně zjistila, že se mladý řidič před jízdou posilnil několika pivy a navíc vůbec neměl řidičské oprávnění, protože mu byla uložena sankce zákazu řízení motorových vozidel.

Oproti roku 2009 narostl vloni i počet událostí zjištěných městským kamerovým dohlížecím systémem. 12 kamer rozmístěných po Vyškově zaznamenalo 481 přestupků a trestných činů. Mezi tyto případy patří událost z loňského února, kdy nad ránem byli prostřednictvím kamerového systému zjištěni dva muži, kteří v blízkosti vyškovského aquaparku poškozovali zaparkovaná vozidla – snažili se ukroutit stěrače a ulomili či ohýbali registrační značky. Hlídka městské policie, která byla operátorem kamerového systému na místo vyslána, zajistila dva muže ve věku 26 a 33 let. Oběma byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem přes 2 promile.

V letošním roce mají strážníci v plánu umístit kameru i k zimnímu stadionu. Zde by měla přispět k udržování pořádku v parku Smetanovy sady, a to zejména o víkendech, kdy se chodí mládež bavit do místních podniků.

Co se týče měření rychlosti, za celý loňský rok zaznamenali vyškovští strážníci pouze 6 překročení povolené rychlosti. Od roku 2009 totiž musí při provádění měření v daném úseku umístit značku, která na tuto činnost upozorňuje. „V praxi to vede k tomu, že řidiči v měřeném úseku pochopitelně dají nohu z plynu,“ uvedl velitel Sedláček.

 

Přehled činnosti Městské policie Vyškov za rok 2010

V blokovém řízení uloženo

600 400,- Kč (1813 ks)  

Zaplaceno na místě

348 600,- Kč (1380 ks)  

Na místě nezaplaceno

251 800,- Kč (433 ks)  

Vyřízeno domluvou

589 

Přestupky předané Komisi k projednávání přestupků

273

Přestupky v dopravě

2040

Zjištěných událostí městským kamerovým systémem

481

Přiloženo technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

375

Odchyceno psů

82  

Doručeno zásilek do vlastních rukou

160 

Předvedeno osob na PČR

11 

Použito donucovacích prostředků

12  

Osoby podezřelé z trestné činnosti (předány PČR)

33  

Oznámení na tísňovou linku 156

1313  

 

© Copyright 2006-2019 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2019 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2019 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_2357a02f2bf86bf59bb44eace2aafb89