Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


12.08.2013, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Tiziana, MěÚ Vyškov
Pejskaři vs. lidé

Vyhláška města Vyškova číslo 9/2005, kterou se stanoví „Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství“ a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Vyškova, nabyla účinnosti 1. 1. 2006.

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích je zakázáno.

Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejných prostranstvích na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo k vzájemnému střetu psa s člověkem nebo zvířat mezi sebou.

Chovatelé jsou povinni zabránit vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště, květinové záhony, venkovní umělé vodní plochy, sportoviště, hřbitovy a další místa opatřená upozorněním na zákaz vstupu se psy. Nevztahuje se na chovatele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), příslušníky Policie České republiky a příslušníky Armády České republiky, kteří používají psa při výkonu služby.

Pes musí být na veřejných prostranstvích viditelně označen evidenční známkou, kterou chovatel obdrží po přihlášení psa na finančním odboru Městského úřadu Vyškov.

Prostory určené k volnému pobíhání psů jsou místa, kde lze psa pustit z vodítka. Tato místa jsou opatřena označením s upozorněním na volné pobíhání psů.

...

Kontrolu dodržování povinností stanovených zouto vyhláškou provádějí strážníci Městské policie Vyškov a určení zaměstnanci města Vyškova, zařazení do Městského úřadu Vyškov. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.

Tolik přes sedm let stará vyhláška, kterou aktuálně přetiskl Vyškovský zpravodaj - proč, to nám není zcela jasné, neboť jediné, co nás v této souvislosti napadá je otázka: Kolik bodů z této vyhlášky občané tohoto města dodržují? A kolik strážců zákona nad pořádkem v této oblasti alespoň občas bdí?

Počítáme s tím, že se mnou mnoho lidí nebude souhlasit. Ale zkusme se na chvilku zamyslet, jestli na tomto povídání o čtyřnohých miláčcích není něco pravdy.

5 z 5ti pejskařů upřímně věří, že jejich miláček je „moc hodnej a vůbec nekouše“. Objektivně vzato je pes i po miliónech letech evoluce někde hluboko uvnitř šelma psovitá; respektujte to a pokud je předepsáno, že má mít zvíře náhubek, dejte mu náhubek. („Když on je s náhubkem nervózní!“).

Váš pejsek v pravidelných intervalech vylučuje exkrementy (lidově řečeno "hovínka"). Nebuďte tím zaskočeni, mějte po ruce vhodný sáček a po svém pejskovi ukliďte. Uvidíte, že se nám všem bude žít o něco lépe.

Bohužel díky této menšině pejskařů, která nedokáže respektovat jistá pravidla a povinnosti (včetně placení poplatků, známkování a podobně), klesají pejskaři v očích nepejskařské veřejnosti jako celek. Není fér dovolávat se svých práv (např. chovat německého ovčáka v garsoniéře), a následovaně naprostou ignorovat své zákonné povinnosti. A to se nezmiňujeme o agresivitě některých páníčků v přímé konfrontaci.

S tím samozřejmě souvisí lhostejnost strážců zákona vůči lidem, kteří psí pravidla nedodržují. Pejskař je strážcům zákona v naprosté většině lhostejný, přestože jeho pes není na vodítku a koná potřebu bez povšimnutí majitele. Raději pokutují nešťastníky zabloudivší svým vozem do přechodně uzavřené ulice ;)

Závěrem chceme vyzdvihnout všechny slušné majitele psů, nemáme nejmenší výtky vůči psům jejichž údělem je život ve městě; apelujeme na ty co nedodržují vyhlášku a zásady slušného chování všeobecně a apelujeme na Městskou policii - což takhle uvažovat o kampani zaměřenou na dodržování vyhlášky 9/2005 v praxi?

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_721fb916338514890d3afc82f3fa72fa