Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:
27.04.2017, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Michal Kočí, MěÚ
TZ: Zahrádky v nové kolonii půjdou podruhé k prodeji

Ještě na duben připravil odbor majetkoprávní ke schválení prodeje pozemků jednotlivým zájemcům v nové zahrádkářské kolonii Sochorova v lokalitě za železniční vlečkou. 

Cenové nabídky na jednotlivé pozemky podalo šest zájemců. „Jsme rádi, že na základě schválených podmínek prodeje a podaných nabídek od milovníků zahrádkaření se podařilo vyjít vstříc všem zájemcům o novou zahrádkářskou kolonii,“ prohlásil místostarosta Vyškova Karel Jurka. Celková výměra areálu je 13 630 m2, jedna zahrada má v průměru 380 m2.

Kupní cenu zastupitelé schválili ve výši minimálně 320 Kč/m2. Dosud není jasné, zda se z transakce má nebo nemá odvádět DPH. Pokud ano, náklady zaplatí město, nikoliv noví majitelé. 

K prodeji šlo 21 z 36 pozemků. Zbývajících patnáct pozemků v horní části kolonie se nachází v ochranném pásmu vysokého napětí. Pozemky jsou předmětem pronájmu. Záměr schválili radní rovněž na konci dubna. Zájemci se tak budou moci už brzy přihlásit. 

Vzhledem k tomu, že některé zahrádky zůstávají volné, rada města doporučila na červnové zastupitelstvo připravit opakovaný záměr prodeje zbývajících 15 zahrádek. 

Vyškovská radnice se snažila v posledních měsících vyjít milovníkům obdělávané půdy vstříc. Po vykoupení pozemků zajistila jejich rekultivaci, náklady města v souvislosti s novou kolonií celkově přesáhly dva miliony korun. Kolonie je náhradou za stávající lokalitu zahrádek u sportovního areálu v Mlýnské ulici, která ustupuje dlouho plánované modernizaci železnice. 


Michal Kočí, tiskový mluvčí MěÚ

www.vyskov-mesto.cz


© Copyright 2006-2019 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2019 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2019 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_14658d0b626e0557931aae4a06851853