Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


10.05.2017, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Michal Kočí, MěÚ
TZ: Výměna kanalizačních přípojek: chybí souhlasy vlastníků

Letos Sušilova ulice a severní i západní část náměstí až ke Komerční bance. Společnost innogy v úterý 18. dubna zahájila dlouho plánovanou rekonstrukci plynovodní sítě na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. 

Práce rozloží do dvou let. Město stavebního ruchu využívá k opravě dlažby chodníků, oproti původním plánům ovšem k pracím přistoupí později. „Výkopy plynaři po rekonstrukci plynovodů zasypou, městem vybraná firma místa v červenci odkryje a začne s výměnou kanalizačních přípojek k bytovým domům, které jsou již v nevyhovujícím stavu. Jelikož bude dlažba odkrytá, přistoupíme také k instalaci velkého množství kabelových chrániček,“ popsal starosta města Karel Goldemund. 

Hlavním důvodem zpoždění projektové dokumentace je nespolupráce několika vlastníků nemovitostí, ačkoliv s nimi postup prací město v dostatečném předstihu projednávalo. „Ve smlouvě o spolupráci při zajištění vyhotovení projektové dokumentace kanalizačních přípojek se zavázali k součinnosti. Projekt je hotový a je potřeba jej z jejich strany odsouhlasit. Až poté můžeme rozjet poptávkové řízení. Osm vlastníků bytových domů ovšem dosud souhlas nepodepsalo,“ zmínil starosta Vyškova. 

Dál však platí, že se město bude maximálně snažit o co nejmenší narušení podnikání obchodníkům. Provoz na náměstí a zásobování nijak zásadně omezené nebudou. Vozovky a trojúhelníkového středu náměstí se práce vůbec netýkají. 

Michal Kočí, tiskový mluvčí MěÚ

www.vyskov-mesto.cz


© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_03ca70f3d767982c0be2e6ef1ef836ed