Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


27.07.2017, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Michal Kočí, MěÚ
Myšlenka komunitního domu padla. Město má obavy

Dlouhodobým záměrem Jihomoravského kraje bylo po optimalizaci středního školství vybudovat v objektu bývalé zdravotnické školy ve vyškovských Dědicích komunitní bytový dům. Záměr ovšem padl, vedení města se tak pustilo do jednání s krajem.

Mělo jít o desítky bytů pro mladé rodiny s dětmi, matky samoživitelky i seniory. Ti by zároveň měli k dispozici nejrůznější služby. Hovořilo se i o činnostech formou denního centra. Součástí měly být také chráněné dílny.
Například v prádelně, kavárně nebo kuchyni mohli pracovat zdravotně postižení. Záměr přeměny školy byl možný, protože polovina areálu pro ubytování studentů již sloužila. Plán na mezigenerační bydlení vedení vyškovské radnice vítalo. A bylo ochotné do něj vložit nemalé prostředky. „Od počátku jsme byli záměru naklonění.

Do okresního města podobný projekt patří. Nabídli jsme, že budeme myšlence nápomocní, že přistoupíme ke změně dopravního systému, případně že se budeme podílet na úpravě veřejného prostranství, aby u objektu vznikl dostatečný počet parkovacích míst. Zkrátka jsme byli ochotní investovat v řádu milionů korun,“ poznamenal starosta Vyškova Karel Goldemund. Město Vyškov nicméně znepokojilo zjištění, že Rada Jihomoravského kraje v červnu tento záměr zrušila. „Chápeme, že se po krajských volbách změnily priority, nicméně se nebráníme dalšímu jednání. Původní záměr jsme považovali za ukázku kvalitní samosprávné činnosti kraje. Předpokládali jsme, že pomoc mladým rodinám se startovacím bydlením a péče o starší seniorskou populaci patří mezi priority na všech úrovních,“ zmínil místostarosta Vyškova a zároveň opoziční krajský zastupitel Karel Jurka.

Vedení města se v nově nastavené situaci obává spekulantů, kteří by objekt koupili a nastěhovali do něj problémové lidi. Vyškov obdobnou zkušenost již za sebou má, v nedávné minulosti koupil objekt v Žižkově ulici o bezmála padesáti bytech. „Rekonstrukce stojí obrovské peníze. Obávali jsme se vzniku ubytovny nedaleko centra Vyškova, proto jsme objekt odkoupili z konkurzní podstaty. Ale to nemůže město o naší velikosti dělat opakovaně,“ zdůraznil starosta Goldemund. Vedení radnice tak začalo aktivně jednat. „Oslovili jsme všechny krajské zastupitele prostřednictvím zastupitelských klubů i všechny Vyškovany, kteří v zastupitelstvu kraje sedí. Chceme jim celou situaci podrobněji popsat a naše obavy zdůvodnit.

Pevně věříme, že Jihomoravský kraj bude v dané otázce městu partnerem a společně najdeme řešení, aby měl objekt na náměstí Svobody smysluplné využití,“ zadoufal starosta Vyškova. Vedení města a vedoucí dotčených odborů se zároveň do budovy zajeli podívat. „Domluvili jsme si prohlídku, abychom věděli, jaký je její stav. Byli jsme nemile překvapení, v jaké kondici se objekt nachází. V dobré zcela určitě není,“ varoval šéf vyškovské radnice. Do objektu se především dlouhodobě neinvestovalo. „To se na něm jednoznačně projevilo.
Nemile nás překvapilo i prostorové uspořádání stavby, případné zásahy by byly značné, protože musíme myslet například i na různé výškové úrovně a to, že dávno nesplňuje současné normy. Rekonstruovat něco z jednoho účelu na druhý, je vždy velmi komplikované,“ varoval vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Jiří Plášil.

Objekt na náměstí Svobody stojí na strategickém místě a hrozba proměny v sociální ubytovnu je reálná. Vedení radnice si rozhodně nepřeje, aby objekt koupily osoby, jejichž představa o využití by byla odlišná od priorit města. „Stačí připomenout města Blansko nebo Přerov, která podobný problém v nedávné době řešila. Riziko je umocněné tím, že ve škole byl internát. Nikdo se na nás nemusí obracet. Ten, kdo objekt koupí, tam může okamžitě nastěhovat problémové skupiny obyvatel. A město proti tomu nemůže nic udělat, protože část objektu je zkolaudovaná jako ubytovna,“ připomněl starosta Goldemund, který už jednal na Krajském úřadě v Brně. Setkal se s náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje Taťánou Malou, která má na starosti oblast investic a majetku. „Opatření, ke kterým jsme přistoupili, mají své první výsledky.

Jednání vypadají velmi nadějně. Cokoliv konkrétního nyní prozrazovat by bylo
předčasné, nicméně pevně věřím, že na podzim Vyškovanům představíme pozitivní zprávy. Děláme pro to maximum,“ upozornil Goldemund. Záměrem radnice je pokračovat v myšlence seniorského bydlení. „Cítíme, že jde o oblast, kterou by Vyškov potřeboval. Původní model, který mělo rozpracované minulé vedení kraje, nechceme opustit. Cesta zajištění bydlení pro starší generace je podle našeho názoru správná,“ uzavřel téma starosta Vyškova.

www.vyskov-mesto.cz 


            

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_06ac2b690526092d1780f8ff3f5da844