Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:
Květiny objednávejte a posílejte kamkoli08.12.2017, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Michal Kočí, MěÚ
Oprava centra Vyškova pokračuje. I když s problémy

Nejprve rozsáhlá rekonstrukce plynovodní sítě, následně výměna kanalizačních přípojek k bytovým domům, instalace velkého množství kabelových chrániček a výměna dlažby. Práce na Masarykově náměstí pokračují.

Zatímco rekonstrukce plynovodů skončila včas, další stavební zásahy se potýkají s problémy. „Jde nicméně o objektivní příčiny, které město coby objednavatel, následně projektant a logicky ani zhotovitel nemohlo tušit. Pochopitelně jsme si představovali plynulejší postup, nicméně například o různých základech původních staveb domů a podzemních prostor jsme při projektování nemohli vědět. Jednoduše nejsou nikde zaneseny. Po odkrytí dlažby se vše v plné nahotě ukázalo a ukazuje,“ prohlásil starosta Vyškova Karel Goldemund.

Konkrétně jde o různé septiky, duté prostory, shozy a větrání zabetonovaných nefunkčních sklepení i o pozůstatky původní komunikace. Snahou stavební firmy bylo práce urychlit, a proto začala souběžně opravovat také chodník od Dvořákovy ulice. I přes veškerou snahu se ale stavba stále potýká s nepředvídanými záležitostmi, nejde pouze o objevené kaverny nebo pozůstatky sklepení, přetrvávajícím problémem zůstávají také dříve uložené zemní kabely, ke kterým se nikdo nehlásí a které se nacházejí v místech opravovaných domovních přípojek. Samostatnou kapitolou je pak komplikovaná komunikace s některými vlastníky  domů,  kteří se často zdržují i mimo republiku. Bez vzájemně podepsané smlouvy na opravu nevyhovujících domovních přípojek opravu jednoduše nelze provést.

Zhotovitel tak musí mnohdy pracovat na několika místech a nemůže dokončit souvislý úsek. V každém případě město dokončí práce v Sušilově ulici a v úseku ke Komerční bance. Oprava úseku od Sušilovy ulice směrem k prodejně Magnum bude závislá především na počasí a termínu uzavření smluv na opravy domovních přípojek. „Práce jsou rozsáhlé, vnímáme nepříjemnosti s opravou spojené, omlouváme se za ně, opakuji nicméně, že jde o objektivní příčiny,“ uzavřel starosta města.

www.vyskov-mesto.cz

© Copyright 2006-2019 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2019 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2019 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_2357a02f2bf86bf59bb44eace2aafb89