Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


22.10.2018, z rubriky Nástěnka
Vyškovské památky mají nové informační tabulky

Je jich deset a nově zdobí historické budovy na území města. Informační tabulky jsou zpravidla umístěné na hlavní pohledové stěně objektů na dobře viditelném místě.
Jsou z čirého skla a mají zvýšit informovanost Vyškovanů i turistů o jednotlivých památkách. Na popis cedulí výrobce použil techniku hloubkového pískování se zabarvením. „Dlouhodobou strategií města je prezentovat se jako místo, kde stojí za to navštívit nejen pouze dinopark, ale kam stojí  za to vyrazit také třeba za památkami.Součástí strategie je tak i nynější záměr osadit na vybrané památkové objekty informační tabulky, které zajistí zvýšení informovanosti veřejnosti jak z řad obyvatel Vyškova, tak z řad návštěvníků a turistů,“ potvrdil místostarosta Vyškova Karel Jurka s tím, že projekt uhradila dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.


Skleněné tabulky opatřené stručnými texty jsou nově upevněné na jednotlivých objektech nerezovými šrouby. „Jsou uchycené na dobře viditelném trvale přístupném místě, kde však zároveň nebudou působit rušivě. Umístění tabulek jsme konzultovali s vlastníky objektů i s orgány státní památkové péče,“ připomněl vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka Stanislav Kolařík.

V nynější fázi projektu jsou tabulky osazené na Besedním domě, farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, bývalé synagoze, na hradbách v Pivovarské ulici, kapli sv. Anny v Dukelské ulici, na zámku – Muzeu Vyškovska, na Hřbitovním kostele a na portálu zámecké zahrady.

Na budově radnice jsou cedule dvě – jedna s informacemi o samotné radnici a Radnické ulici s prampouchy a druhá s informacemi o morovém sloupu, kašně a studni na náměstí, jelikož umístění tabulek na tyto památky by nebylo vzhledem k jejich charakteru vhodné.

 www.vyskov-mesto.cz

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_57e4af3c54a2977923fdab4d5d8180a5