zpět na aktuality

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality
Zajímají vás data o kriminalitě v našem městě? Informační systém Ministerstva vnitra a Policie ČR nazvaný Mapy kriminality reaguje na zájem odborné i laické veřejnosti o informace o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází.

Umožňuje tak zobrazovat výběr dle místa, času či druhu skutků včetně informace o typu deliktu a jeho třídě, datu oznámení a stavu objasnění ze strany Policie ČR. V aplikaci jsou zobrazovány ty druhy trestné činnosti, u nichž může mít zveřejnění preventivní charakter a jejichž zveřejnění nebrání taktické hledisko.

Odkaz na stránky

08.02.2023