zpět na aktuality

Novela přinesla řadu změn v oblasti silničního provozu

Novela přinesla řadu změn v oblasti silničního provozu
Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost novela silničního zákona, která přináší řadu významných změn v oblasti silničního provozu. Změny mají za cíl zvýšit bezpečnost na českých silnicích, zefektivnit provoz a zároveň zpřísnit sankce za nejzávažnější dopravní přestupky.

Novelizace Zákona č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) mění výše určených částek za přestupky rychlostí a parkování:

přestupek dle § 125 c odst. 1 písm. k) ..… překročení rychlosti do 10 km/h + parkování                                
  • určená částka 700 Kč
přestupek dle § 125 c odst. 1 písm. f) bod 4 .…. překročení rychlosti o 10 km/h a více                                                                    
  • určená částka 750 Kč
přestupek dle § 125 c odst. 1 písm. f) bod 3 ….. překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více   
  • určená částka 1 250 Kč

Podrobné informace o změnách ZDE.

18.01.2024