zpět na tiskové zprávy

Zázemí dopravního hřiště bude zase modernější. Přibyde přístřešek

Zázemí dopravního hřiště bude zase modernější. Přibyde přístřešek
Vyškov, 6. srpna 2022 – V optimálním případě má dopravní hřiště zahrnovat všechny stěžejní situace, se kterými se mohou školáci ve skutečném provozu setkat. Aby bylo zázemí Dětského dopravního hřiště ve Vyškově znovu o něco komfortnější, přistoupilo město k další investici.

Zázemí hřiště, na kterém si děti procvičují pravidla silničního provozu i zručnost jízdy, se dočká třetí etapy modernizace. Investice spočívá zejména ve venkovních úpravách, dochází k předláždění všech pobytových prostor v nástupních plochách hřiště.

V areálu probíhá v dopoledních hodinách dopravní výchova pro školáky, letní prázdniny jsou tedy zvolené proto, aby úpravy co nejméně zasahovaly do provozu. „Snažíme se však vycházet potřebám organizace Maják, která pořádá na hřišti i v tomto období různé tábory a kurzy pro děti. Což znamená, že práce jsou v určitých dnech pozastaveny a dále pokračují po ukončení aktivit. Předání stavby proběhne v září,“ zmínil místostarosta města Roman Celý.

V rámci investice dochází k odstranění stávajícího asfaltového povrchu včetně podkladu, k vytrhání silničních i chodníkových obrubníků. „Plochu necháváme osadit zámkovou dlažbou i novými obrubami včetně nové skladby podloží,“ popsal aktuální investici.

Mezi buňkami zároveň vyroste ocelový přístřešek. „Firma upraví nástupy do areálového sociálního zařízení a skladových prostor. Zastřeší rovněž volné plochy mezi částí objektu určeného pro správu a objektem technického zázemí,“ upřesnil místostarosta.

Práce zajišťuje WAGNER stavební spol. s r. o., cena je 1,5 milionu korun. Město třetí etapu předfinancuje a bude věřit v získání dotace z Jihomoravského kraje. „Máme zažádáno o polovinu peněz, tedy o 750 tisíc. O dotaci rozhodne krajské zastupitelstvo v září,“ doplnil místostarosta Celý.

První etapa spočívala v demolici původní dřevěné administrativní části zázemí, kterou nahradily kontejnerové sestavy. Při druhé šel k zemi přístavek pro uskladnění kol a mobiliáře, rovněž jej nahradila sestava buněk. Do objektů zatékalo, nevyhovující byly toalety či podlaha, která se místy propadala. Vlastníkem areálu je město, provoz zajišťuje od roku 2009 Maják. Hlavní náplní je výuka dopravní výchovy žáků čtvrtých tříd základních škol.

Dětské dopravní hriště
18.08.2022