zpět na tiskové zprávy

Stavební práce na opravě mostu ustanou na konci listopadu

Stavební práce na opravě mostu ustanou na konci listopadu
Vyškov, 16. listopadu 2022 – V polovině září začala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s první etapou stavebních prací na mostě v Olomoucké ulici. Na jaře je v plánu ještě druhá etapa. Důvodem uzavření byl jeho havarijní stav.

V případě opravy se tak nejedná o městskou investici. „Most je více než sto dvacet let starý a stávající segmentová klenba z kamenných kvádrů již nebyla v dobrém technickém stavu. Proběhla prohlídka a most odborníci zařadili do sedmého stupně, což je označení pro havarijní stav,“ popsal ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Podle posudku docházelo k rozevírání parapetních zdí, které se pak projevovalo trhlinami ve vozovce. Přes ně následně zatékalo do konstrukce mostu a tím docházelo k jejímu narušování. Proto bylo přistoupeno k opravě dopravní stavby.

Rekonstrukce je rozdělená na dvě etapy. „První jsme zahájili 19. září s tím, že bylo provedeno odtěžení zásypu nad stávající klenbou, včetně vozovky, až na úroveň kamenného zdiva. Následovalo zpevnění konstrukce obetonováním. Nyní probíhají práce na zřízení konstrukčních vrstev vozovky a novém asfaltovém krytu. Zároveň byla provedena sanace klenby z prostoru kolejiště, aby nedocházelo k vypadávání zvětralého materiálu. Tyto zásahy probíhaly při výluce na trati,“ informoval ředitel Hanák a doplnil, že stavební činnost na mostě v rámci první etapy utichne k poslednímu listopadovému dni.

Druhá etapa odstartuje v jarních měsících příštího roku, a to plánovanou výlukou na trati, během které se na mostě provedou nové římsy. „Realizován bude také nový záchytný systém a protidotykové zábrany, včetně dalších dokončovacích prací. O přesném termínu zahájení druhé etapy stavebních prací budeme veřejnost informovat. Bude záležet na počasí, za kterého bude možné zmíněné práce provádět,“ popsal Hanák.

Akce je financována z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury a stojí 11,8 milionu korun bez DPH. Řidiči musejí využít některou z objízdných tras.

Zdroj: tiskové oddělení JmK

Oprava mostu v havarijním stavu
29.11.2022