zpět na tiskové zprávy

Dobrovského projde proměnou. Město našlo parkovací kapacity

Dobrovského projde proměnou. Město našlo parkovací kapacity
Vyškov, 21. března 2023 – Pro město je klíčové zatraktivnit prostor pro chodce a zajistit jejich bezpečnější pohyb, podstatná má být zároveň součinnost a spolupráce na investičním záměru vodohospodářů, kteří mají v lokalitě dlouhodobě připravenou akci obnovy svých sítí. Dobrovského ulice má tak v aktuálním volebním období projít zásadní proměnou, radní města schválili investiční záměr na pořízení projektové dokumentace.

Dobrovského ulice je široká 14 metrů a z obou stran ji lemují stávající objekty. Šířka ulice umožňuje umístění restauračních zahrádek. Ulice je s Masarykovým náměstí propojena dvěma ulicemi a jedním průchodem, kdy všechny trasy jsou pouze pro pěší.

Cílem vyškovské radnice je omezit zbytnou dopravu. „Předně je ale třeba zdůraznit, že se skrze záměr vodohospodářů jedná o vyvolanou investici. Ulice v současnosti slouží jako jednosměrná pěší zóna s vjezdem v místě křížení ulic Radnická a náměstí Čsl. armády. V ulici se nacházejí komerční prostory, služby a další občanská vybavenost. Coby problém vnímáme zbytnou dopravu. Chceme z ulice vytvořit estetický prostor a opravdovou tvář města, podpoříme tím fungování obchodů a služeb, a tím zvýšíme i ekonomickou hodnotu lokality. Prostor s množstvím nové zeleně má sloužit zejména pohybu a pobytu chodců,“ popsal vyškovský starosta Karel Jurka.

Dojít má rovněž ke srovnání povrchu. „Výškově ulici vyrovnáme tak, aby co nejvíce obchodů mělo vstup v úrovni terénu,“ prohlásil místostarosta Roman Celý.

Záměr má pak několik dílčích „úkolů“. Kromě obnovy vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov radnici trápí stav Radnické ulice. „Primárně jde samozřejmě o velmi složitou situaci s udržením její čistoty v souvislosti s trvalým znečišťováním chodníku velkým množstvím holubů, kteří se pohybují v celém jejím prostoru. Podstatným tématem je samozřejmě doprava v lokalitě. Respektujeme její nutnost, zejména v souvislosti se zásobováním podniků, ale větší důraz budeme klást na pěší trasy. Dnes v ulici někdo běžně zastaví a odskočí si třeba pro oběd do krabičky s sebou. Ulice jednosměrnou zůstane, stále ale pracujeme s několika variantami,“ sdělil starosta Jurka.

Pro bezpečnější a plynulejší pěší propojení Dobrovského ulice a samotného Masarykova náměstí se zámkem a zámeckou zahradou je v plánu rovněž nový přechod pro chodce přes frekventovanou krajskou komunikaci. „A to směrem k Radnické ulici,“ přiblížil místostarosta Celý.

Zástupci radnice už několikrát zdůraznili, že v mnoha vyškovských lokalitách se už v otázce parkovacích míst lze bavit pouze o parkovacích domech. Zamýšlený parkovací dům má zkapacitnit stání v dané lokalitě. „Situaci s dopravou neřešíme pouze na sídlištích, centrum města není výjimkou. Dům je navržený na místě stávajícího parkoviště za budovou krajské hygienické stanice. V případě kapacity počítáme s několika stovkami míst. I když je samotný parkovací dům předmětem jiného projektu, v investičním záměru v případě Dobrovského ulice s ním samozřejmě počítáme,“ poznamenal místostarosta Celý s tím, že vjezd do parkovacího domu by byl řešený z komunikace náměstí Čsl. armády naproti odbočce na Palánek, u které by došlo k rozšíření o odbočovací pruh. „Záměr počítá také se zaslepením současného výjezdu u Hrušky, který činí nemalé problémy,“ řekl místostarosta Celý.
Dobrovského ulice projde proměnou

Projektant bude mít rovněž za úkol navrhnout řešení v Zámecké ulici, v jejím případě město usiluje o klidovou pěší zónu s parkovou zelení. „Lokalita je neutěšená. U oválného prostoru mezi obchody, stávajícím parkovištěm a synagogou stojí auta, pohybuje se tam spousta chodců. Prostor navrhujeme coby klidový s větším množstvím zeleně. Poslouží primárně coby jeden z bezpečných pěších přístupů na hlavní náměstí,“ konstatoval místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Připomněl zároveň, že v celé délce ulice je navržené stromořadí, s krátkým přerušením v centrálním prostoru (před veřejnými toaletami, kde se kříží ulice Dobrovského s průchodem na náměstí). Stupňovité napojení podchodu a dlážděné plochy před ním právě uprostřed ulice může sloužit jako prostor pro příležitostná kulturní vystoupení. „I právě tento centrální prostor a jeho využití budou předmětem dalších debat. Hodláme zároveň trvale vyřešit umístění kontejnerů, aby esteticky nezatěžovaly okolí jako doposud,“ oznámil místostarosta Kachlík s tím, že rozšíření a sjednocení by se dočkal i městský mobiliář tak, aby na sebe jednotlivé prostory navazovaly.

Vizualizace: LAPLAN, s. r. o.

Dobrovského ulice projde proměnou
24.04.2023