zpět na tiskové zprávy

Osvojovat si pravidla silničního provozu půjde také o sobotách

Osvojovat si pravidla silničního provozu půjde také o sobotách
Vyškov, 8. dubna 2023 – Modernizace dětského dopravního hřiště prošla v loňském roce třetí fází. Po demolici původního dřevěného zázemí v místě vyrostly kontejnerové sestavy. Zatím poslední loňská etapa spočívala ve venkovních úpravách: přibyl přístřešek na kola, plochy se dočkaly předláždění zámkovou dlažbou. Nyní se hřiště víc otevře veřejnosti.

Vlastníkem areálu je město, provoz zajišťuje od roku 2009 Maják. „S ředitelkou organizace jsme řešili, jak by se dopravní hřiště mohlo stát vhodným doplňkem našeho projektu Asistent pro volný čas dětí a mládeže. Bylo by to ovšem komplikovanější, zejména ve věci odpovědnosti za majetek. Hřiště má svůj specifický charakter. To je nicméně organizační záležitost. Podstatné je, že společně umožníme rodičům s dětmi či mládeži praktický výcvik pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy na kole a na koloběžkách v podmínkách blízkých reálnému provozu,“ těšilo starostu Vyškova Karla Jurku.

Zastupitelé města na březnovém zasedání zvedli ruku pro provoz hřiště pro veřejnost v případě poskytnutí individuální dotace ve výši 40 tisíc korun.

Dopravní hřiště tak bude zdarma otevřeno v období od dubna do června a pak v září i říjnu, a to vždy dvakrát týdně v odpoledních hodinách (konkrétně půjde o středy a pátky, vždy v časech 15 až 18 hodin) a jednou měsíčně v sobotu také od 15 do 18 hodin.

Projekt odstartuje středou 12. dubna. Bližší informace budou k dispozici na stránkách www.majak-svcvyskov.cz.

08.04.2023