zpět na tiskové zprávy

Město navýšilo odměny nepedagogickým zaměstnancům mateřských škol

Město navýšilo odměny nepedagogickým zaměstnancům mateřských škol
Vyškov, 19. června 2023 – O výdělcích nepedagogických pracovníků ve školství, jako jsou například školníci, uklízečky nebo kuchařky, se v uplynulých měsících vedly skoro stejné diskuse jako v případě výše platů učitelů. O nízkém platovém zařazení uklízeček či kuchařek, konkrétně ve vyškovských mateřských školách, v posledním období debatovalo i vedení radnice.

Zastupitelstvo města dlouhodobě schvalovalo v rozpočtu účelovou rezervu ve výši 300 tisíc korun na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Peníze byly určené zejména na odměňování nepedagogických zaměstnanců a zejména pro mateřské školy. „V rozpočtu na loňský a letošní rok byla částka rozdělená už výhradně pouze mezi mateřské školy na odměňování nepedagogických zaměstnanců, kteří mají dlouhodobě velmi nízké platové zařazení, a přímé výdaje na vzdělávání od státu jsou kvůli zachované normativní metodě rozpočtování pro tuto skupinu zaměstnanců v rozpočtech mateřských škol nedostačující. Konkrétně hovořím o osobních příplatcích a odměnách,“ vysvětlil místostarosta Vyškova Karel Goldemund s tím, že v případě základních škol je financování odlišné.

Nově tak navrhl navýšení peněz na dokrytí přímých nákladů. Pro letošní rok konkrétně o půl milionu korun. „Pokud bychom opatření neudělali, hrozilo by, že v budoucnu dané profese neobsadíme. Mnozí z nich totiž ani nemají plné úvazky,“ zmínil.

Suma je tak nově ve výši 800 tisíc korun. „Peníze pro školky rozdělíme podobným způsobem jako předchozích 300 tisíc. Výpočet vychází z pracovních úvazků a počtu provozních zaměstnanců,“ doplnil místostarosta Goldemund.

21.06.2023