zpět na tiskové zprávy

Spolupráce s krajem: parkování u nemocnice se zlepší, stejně tak i výjezd sanitek

Spolupráce s krajem: parkování u nemocnice se zlepší, stejně tak i výjezd sanitek
Vyškov, 20. července 2023 – Memorandum a zejména poskytnutí dotace nejprve schválilo červnové krajské zastupitelstvo, o týden později posvětili uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci města Vyškova s Jihomoravským krajem na projektu Rozšíření parkoviště u nemocnice – I. etapa také zastupitelé Vyškova. Hlavní cíl je nasnadě: postavení nových parkovacích míst.

Rozšíření kapacit je od počátku rozdělené na dvě etapy. Jihomoravský kraj, který je zřizovatelem nemocnice, a zástupci radnice jsou si pochopitelně vědomi problematického parkování v lokalitě. „Memorandum je chápáno jako potvrzení a rozšíření pokračující vzájemné spolupráce při realizaci léta zamýšleného projektu. Přeplněná parkoviště u nemocnic trápí většinu měst, moc dobře víme, že pacienti v ranních a dopoledních hodinách, kdy funguje většina ambulancí, obtížně hledají volná místa. První etapa rozšíření počítá se stáním pro 26 osobních aut, z toho dvě místa budou určena pro invalidy,“ konstatoval vyškovský místostarosta Roman Celý.

Zmínil rovněž závěry studie statické dopravy, kterou nechala radnice zpracovat odbornou společností a na níž spolupracovala i vyškovská nemocnice. „Už jenom jejich zaměstnancům chybí desítky parkovacích stání. Místa je však nutné hledat i v areálu nemocnice. Aby auta u polikliniky nestála celý den, ale sloužila především pro její návštěvníky, bude muset dojít k úpravě parkovacího režimu a omezení doby stání na nezbytně nutnou dobu. Optimální řešení hledáme ve spolupráci s vedením nemocnice,“ připomněl místostarosta Celý. Město parkoviště postaví na pozemcích ve vlastnictví kraje, po vydání kolaudačního souhlasu jej požádá o bezúplatný převod stavbou dotčených částí pozemků do vlastnictví města.

Plocha je navržená do zeleného pásu v nemocničním areálu. Zamýšlí rozšíření stávající komunikace vedoucí k výjezdové základně, která bude také výškově upravena. Investice totiž počítá i s novým samostatným sjezdem od objektu zdravotnické záchranné služby, novými výstražnými světly pro rychlý výjezd sanitek, zlepšením stávajícího připojení na silnici II/379 i s úpravou oplocení areálu. „Změny zajistí bezkolizní výjezd sanitek. Momentálně není jejich přednost z areálové komunikace při vjezdu na parkoviště a na hlavní silnici nijak zajištěna, spoléhá na spolupráci ostatních řidičů a na jejich znalost práva přednostní jízdy. Přitom je samozřejmě každá vteřina zkracující příjezd pomoci důležitá,“ prohlásil starosta Vyškova Karel Jurka s tím, že samostatný sjezd povede kolmo na hranu zmiňované silnice.

Práce zahrnují demontáž oplocení a brány, odbagrování stávajícího terénu, položení kabelů pro výstražná světla či vyhloubení zářezu pro napojení sjezdu k záchranné službě, což si vyžádá výškovou přeložku kabelů. Investice má odstartovat letos na podzim, s dokončením město počítá na začátku léta příštího roku. „Samozřejmě záleží na přízni počasí v zimních měsících. Určitě se dá ale předpokládat přerušení prací v lednu a únoru. Na jaře bychom pokračovali pokládkou asfaltového souvrství,“ informoval místostarosta Celý s tím, že v zimních měsících jsou obalovny uzavřené a není možnost asfaltovou směs získat.

Spoluúčast kraje na rozsáhlé investici je v maximální výši 5,4 milionu, celkové náklady vyškovská radnice předpokládá ve výši téměř 11 milionů korun. „Deficit kapacity statické dopravy je v lokalitě značný. Přispějeme k částečnému zlepšení neutěšené situace návštěvníků nemocnice a polikliniky, kteří zdaleka nepřijíždějí jen z Vyškova,“ doplnil starosta Jurka.
28.07.2023