zpět na tiskové zprávy

Brňany o víkendu získají už druhý památník mapující místní historii

Brňany o víkendu získají už druhý památník mapující místní historii
Vyškov, 26. září 2023 – Přesně rok po uvedení prvního památníku bude mít městská část Brňany i druhou naučnou tabuli, která tentokrát připomene historické proměny ulic V Brňanech a Na Hrázi.

Už podruhé se místní rodačka, etnografka a historička Markéta Palowská, rozená Jordánová, ponořila do historických záznamů, aby zmapovala vývoj původně samostatné obce Brňany. Svou pozornost nyní zaměřila na oblast ulic V Brňanech a Na Hrázi. Stěžejním zdrojem informací jsou tentokrát vzpomínky pamětníků dvou generací, bývalých a současných obyvatel zmíněných místních částí, kteří se narodili v rozmezí 30.–70. let 20. století.

V kapitole pojednávající o ulici V Brňanech připomene památník zástavbu rodinných domů, které lemovaly pravou část silnice směrem od Vyškova až po odbočku do ulice Na Hrázi a byly s ní propojeny několika cestičkami. Dnes už domy nestojí, protože na konci 70. let minulého století podlehly rozsáhlé asanaci. Podobný osud měl také starobylý hostinec U Hegrů na protější straně vozovky, kterému autorka památníku věnuje zvláštní oddíl. Zdemolován byl v roce 1974 a na jeho místě vzápětí vyrostla nová restaurace Letiště. „Dnes ji Vyškované dobře znají pod názvem restaurace Letiště u Kopinců, který získala v 90. letech 20. století spolu s novým majitelem,“ přibližuje místo Palowská.

V kapitole věnované ulici Na Hrázi se čtenáři dozvědí jednak o původu jejího pojmenování v souvislosti s někdejším Dolním rybníkem zvaným Palánek a také budou na několika fotografiích moci porovnat současnou a minulou podobu rodinných vil na pravé straně cesty.  Dozvědí se také, jak v minulosti vypadala protější strana ulice, která má nyní podobu městského parčíku.

Památník Brňany II. bude za přítomnosti autorky slavnostně uveden v sobotu 30. září u příležitosti mše svaté konané v kapli sv. Archanděla Michaela v Brňanech. „Srdečně zvu obyvatele Brňan, ale i další Vyškovany, které zajímá historie našeho města. Mohou se těšit i na vystoupení folklorního souboru Klebetníček, který uvedení památníku doprovodí,“ říká Markéta Palowská, jejíž projekt podpořilo město Vyškov dotací. 

Zároveň s tím nabízí i následné setkání u Památníku Brňany I., ke kterému poskytne komentář a případné zájemce provede po místech, která oba památníky zachycují. V případě prvního památníku, umístěného na rozcestí ulic V Brňanech a Čtvrtníčkova, je to horní část bývalé obce a oblasti zvané Dědina, Sakrovec a Kala-Kadla.

Slavnostní uvedení Památníku Brňany II.
30. září v 16.00 hodin ● začátek ulice Na Hrázi
(mše svatá v kapli sv. Archanděla Michaela v 15.00 hodin)26.09.2023