zpět na tiskové zprávy

Restaurování dekorativní výmalby v synagoze skončilo. Pomohly dotace

Restaurování dekorativní výmalby v synagoze skončilo. Pomohly dotace
Vyškov, 31. října 2023 – Spojení šikovných rukou a snahy zachovávat kulturní dědictví pro budoucí generace. Letošek patřil dokončení restaurování dekorativní výmalby stěn v interiéru bývalé synagogy. Finální třetí etapa spočívala v odstranění novodobých nátěrových a omítkových vrstev a v restaurování iluzivní výmalby na východní stěně, včetně ostění kruhového okna, a také na jižní a na západní stěně interiéru.

Pečlivá obnova probíhá poslední tři roky. V září skončila, ačkoliv bude v příštím roce potřeba provést ještě výmalbu čelní stěny kůru, která ale již není součástí restaurování. Třetí etapu znovu zajišťovala společnost Norlin - deco, a to za cenu 1,4 milionu korun. „Stejně jako v předešlých letech nám naštěstí pomohla dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Konkrétně se jedná o 880 tisíc korun,“ připomněl referent pro památkovou péči městského úřadu Petr Bařinka.

Restaurování dekorativní výmalby v synagoze skončilo

Poté, co byl objekt bývalé synagogy z podnětu města coby vlastníka prohlášen Ministerstvem kultury České republiky v roce 2019 za kulturní památku, mohlo se přistoupit za významného dotačního přispění k celkové obnově. „V letech 2020 a 2021 se povedla oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků i oprava stropu v interiéru objektu. V souvislosti s interiérovými zásahy proběhl průzkum nátěrových a omítkových vrstev, který prokázal dekorativní výmalbu na stěnách. Započala tak pečlivá práce restaurátorů,“ popsal místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

První etapa (2021) spočívala v odstranění novodobých nátěrových a omítkových vrstev, v konzervaci původní vrstvy dekorativní výmalby a přípravě povrchu pro restaurování výmalby na severní a východní stěně. Stála 330 tisíc korun (245 tisíc zaplatila dotace).

Novodobé vrstvy definitivně zmizely s druhou etapou (2022), příprav povrchu se dočkaly zbývající západní a jižní stěna. Šikovné ruce se postaraly o restaurování iluzivní výmalby na severní stěně interiéru. Druhá etapa si vyžádala náklady přesahující 1 milion a 150 tisíc (665 tisíc město použilo z dotačního titulu). „Město tedy za první dvě etapy zaplatilo díky dotacím zhruba jen 577 tisíc, u závěrečné etapy se pak bavíme o 520 tisících,“ vypočítal referent pro památkovou péči.

Současný stav jedné z dominant Masarykova náměstí vedení města těší. „Jsem rád, že se na podobné opravy nezapomíná. Potřebná byla kontinuita v provádění dílčích restaurátorských prací. Synagoga už několikrát posloužila ke koncertním setkáním. Restaurování proběhlo ve velmi vysoké kvalitě a výsledek zcela jistě přispěje ke zatraktivnění památky,“ ocenil místostarosta.

Restaurování dekorativní výmalby v synagoze skončilo
01.11.2023