zpět na tiskové zprávy

Pivovar Vyškov dál chátrá. Ministr zemědělství chce areál vidět

Pivovar Vyškov dál chátrá. Ministr zemědělství chce areál vidět
Vyškov, 17. listopadu 2023 – Pokud se Vyškov stane vlastníkem celého území od zámecké zahrady až po Nový zámek včetně areálu nyní nefunkčního pivovaru, otevře se mu jedinečná možnost nově vyřešit využití této významné části městského centra. Ostatně koncepční materiál Generel obnovy Nového zámku, který počítá s postupnou obnovou zámku, právě na celý prostor včetně areálu pivovaru a zámecké zahrady myslí.

Projekt obnovy bude finančně a časově velice náročný. Jedním ze záměrů je zřídit v objektu zámku interaktivní expozici. Ta však bude potřebovat další rozvojové prostory jiného než zámeckého typu na rozměrnější exponáty. Ideální se pro ně jeví právě sousední část nevyužívaného pivovaru pocházející z počátku 20. století – zejména objekt štoků a lahvovací linky. „Nabízí se zároveň prostor pro vytvoření podnikatelských aktivit, máme představu o vaření piva v menším měřítku. Budoucnost vidíme v propojení se zámeckou zahradou, v otevření celého prostoru lidem,“ nastínil v obecné rovině vyškovský místostarosta Roman Celý.

Je tak patrné, že areál pivovaru, který nicméně nadále patří státu, hraje v plánech vyškovské radnice podstatnou roli. „Znovu jsme proto navázali na jednání z uplynulého období s předešlými ministry zemědělství ve věci budoucího majetkového řešení areálu Pivovaru Vyškov. Ministr zemědělství Marek Výborný se o problematiku zajímá, navíc se chce ještě v listopadu na pivovar osobně přijet podívat. Rozumí tomu, že k naplnění našich ambicí považujeme za nezbytné jednotné vlastnictví celého území,“ informoval místostarosta s tím, že radnice svůj zájem o získání areálu znovu deklarovala rovněž na Ministerstvu financí České republiky, které městu dopisem ministra Zbyňka Stanjury vyjádřilo podporu.

Areál zůstávající ve vlastnictví Jihomoravských pivovarů zeje prázdnotou, provoz dávno stojí. Někdejší nájemce totiž na jaře roku 2017 zastavil výrobu a následoval vleklý soudní spor mezi ním a majitelem nemovitostí, zmiňovanou společností Jihomoravské pivovary, která spadá právě pod ministerstvo zemědělství.

Generel pojímá celé území s odkazem na historické souvislosti s maximální snahou vrátit komplexu Nového zámku, zámecké zahradě a pivovaru jejich významné postavení v centru města. „Dlouhodobě se snažíme ministerstvo seznamovat s tím, v jaké fázi jsou naše kroky s obnovou celého prostoru. V průběhu let až do jeho uzavření byl pivovar součástí kulturně společenského centra Vyškova. Dlouhé roky se v něm konala celá řada kulturních akcí. I když je to běh na dlouhou trať, do areálu chceme vrátit život,“ zopakoval starosta města Karel Jurka.

Pivovar Vyškov

16.11.2023