zpět na tiskové zprávy

Zámecká zahrada získá novou tvář. Poruchová kašna zůstává s otazníkem

Zámecká zahrada získá novou tvář. Poruchová kašna zůstává s otazníkem
Vyškov, 23. prosince 2023 – Chybí jasná vize dalšího rozvoje, schází systematičtější údržba. Bez představy přeměny či zlepšení již zámecká zahrada nedokáže adekvátním způsobem sloužit potřebám veřejnosti. V současné podobě navíc představuje pouze část jejího někdejšího rozsahu. To se má ale významně změnit. Od podzimu pracují odborníci na projektové dokumentaci týkající se první etapy rekonstrukce zámecké zahrady.

Jedná se o zpracování dokumentace, která navazuje na dříve pořízený Generel obnovy Nového zámku. Zahrnovat bude zejména řešení zeleně, rozvody veškerých sítí včetně závlahového systému, postup v případě povrchů, pořízení nového mobiliáře i návrh řešení zásobování zahrady užitkovou vodou. „Co se klíčové složky týče, tedy zeleně, v horní části má vyrůst geometrická zahrada – květnice, v prostoru mezi zámeckou lodžií a vstupní branou směrem od zámku pak zamýšlíme podobu promenády/holandské zahrady. V dolní části stávající zahrady je v úmyslu udržovaná pobytová travnatá plocha, přičemž konkrétní řešení bude předmětem návrhu projektanta,“ popsala záměr radní města Blanka Mikulková.

Doplnila, že po stranách zahrady radnice počítá s tvarovanými zelenými stěnami a stromovým loubím. „Podstatné je rovněž odstranění poruchové a četně opravované kašny a zajištění kroků ke zřízení nového vodního prvku. Generel jej situuje na rozhraní mezi zákrskovou a vysokou štěpnicí, tedy uprostřed stávající ohradní zdi v dolní části nynější zahrady. Uvidíme nicméně, jak si s vodním prvkem poradí projektanti, nemusejí nutně vycházet z Generelu,“ upozornil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Projektová příprava má každopádně na zmiňovaný Generel navazovat, ten předpokládá rekonstrukci zahrady v jejím původním rozsahu. Prostor má projít obnovou ve čtyřech etapách. „S ohledem na možné překážky majetkoprávního charakteru je třeba akci rozdělit a přistoupit nejprve k realizaci etapy, která se týká pozemků ve vlastnictví města. Nevyřešené majetkoprávní záležitosti v prostorách, se kterými v otázce rozšiřování zahrady počítáme, se týkají samozřejmě zejména pivovarského areálu, stejně tak části pozemků po bývalých jeslích v dolní části směrem k sídlišti Palánek,“ přiblížil referent pro památkovou péči městského úřadu Petr Bařinka.

První etapa rekonstrukce zahrady se má podle propočtů, které jsou součástí Generelu, pohybovat pod nebo okolo dvaceti milionů korun.

Co se týče nákladů na celkovou rekonstrukci zahrady, nelze je zatím relevantním způsobem vyčíslit. Není možné předvídat vývoj cen materiálů či stavebních prací a zároveň ani náklady, které si vyžádá řešení majetkoprávních záležitostí. „Uvidíme, kdy bude možné k nákladné rekonstrukci přistoupit. Vše záleží na finančních možnostech města. Určitě uslyšíme námitky, že se Vyškov příliš investičně rozkročil a na jednotlivé připravované akce nebude mít peníze. Je však důležité vše správně rozložit v čase a městské pokladně ulevit čerpáním mimorozpočtových zdrojů,“ zdůraznila radní Mikulková.

Současné měsíce nicméně patří projektové přípravě. K výběru zhotovitele projektové dokumentace se radní vraceli natřikrát, mimo jiné z důvodu překročení nabídkové ceny. Smlouvu o dílo nakonec s městem uzavřela valtická společnost Ateliér Krejčiříkovi za cenu 840 tisíc korun. Dokumentace má být hotová na konci dubna příštího roku. „Jde nám o vytvoření hodnotné relaxační zóny poblíž nejužšího centra Vyškova v podobě, která by odpovídala potřebám obyvatel města a která by byla adekvátní historickému významu zahrady,“ zdůraznil vyškovský místostarosta Roman Celý.

První zmínka o zámecké zahradě ve Vyškově pochází z počátku 16. století. Největšího rozmachu pak dosáhla ve druhé polovině 17. století za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Z té doby pochází lodžie a vstupní brána do zámecké zahrady. Zásadní rekonstrukce se zahrada dočkala po polovině 20. století, další úpravy proběhly počátkem 21. století.

Zámecká zahrada získá novou tvář.
23.01.2024