zpět na tiskové zprávy

Posádkový dům: demolice a po ní výstavba domova pro seniory

Posádkový dům: demolice a po ní výstavba domova pro seniory
Vyškov, 12. února 2024 – Po čtyřech letech čekání na kupce přešel Posádkový dům armády (PDA) v Dědicích z rukou ministerstva obrany v roce 2016 k novému majiteli. Po dalších osmi letech vedení města přivítalo zprávu, že soukromá firma je zase o krok blíž ke stavbě domova pro seniory se zvláštním režimem. Roky chátrající objekt budí mezi Vyškovany dlouhodobě emoce.

Klienti zařízení mají být z velké části zcela odkázáni na personál. Ten jim bude poskytovat podporu a péči zdravotní, ošetřovatelskou i sociální. „Domov chceme mít částečně zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou stařecké demence, poslouží ale i třeba klientům, kteří budou mít zájem o krátkodobější pobyt. Bavíme se například o případech, kdy budou příbuzní potřebovat člena rodiny, o kterého se jinak dlouhodobě starají, do zařízení třeba jen na dva týdny umístit,“ zopakoval jednatel firmy HLEDA Consulting Zdeněk Mrzena.

Prohlásil, že investor čeká na stavební povolení. Dotčené odbory městského úřadu daly už dříve projektové dokumentaci zelenou. V letošním roce mají v areálu začít demontážní a demoliční práce i samotná výstavba. Z objektu, který roky sloužil především ke kulturním akcím, zůstává původní zázemí šaten či provozu kuchyně. Právě zadní objekt včetně menšího ze sálů čeká podle jednatele Mrzeny rekonstrukce. U větší části objektu se naopak počítá s demolicí, druhé a třetí nadzemní patro, které poslouží k ubytování klientů, firma postaví.

Domov bude odpovídat potřebám pro ubytování seniorů se čtyřiadvacetihodinovou péčí, počítá se 150 lůžky pro trvalý pobyt a 25 krátkodobými lůžky. O klienty se má starat na šest desítek zaměstnanců.

Celková plocha pozemku přesahuje 11 tisíc metrů čtverečních, z toho zastavěná dosahuje téměř 5 tisíc. Hlavní vstup má být situován z Dědické ulice. Návštěvníci se dostanou do prostoru recepce, na kterou navazuje kavárna určená pro klienty zařízení, čekárna s ordinacemi a průchod do atria (původní velký sál), které bude sloužit jako odpočinkový prostor. Na kavárnu má navazovat zmiňovaný menší víceúčelový sál, chybět nemají prostory pro rehabilitaci a aktivizační programy pro seniory, pochopitelně kuchyně či prádelna a další technické zázemí.

Radní města vzali informaci o záměru výstavby na vědomí. „Od začátku, kdy objekt Posádkového domu armády přestal sloužit svému účelu, jsme si přáli, aby chátrající areál znovu získal prospěšné využití. Zamýšlený domov s předpokládanou kapacitou 175 dlouhodobých i krátkodobých lůžek něco takového splňuje,“ okomentoval vyškovský starosta Karel Jurka. Znovu zdůraznil, že město PDA nikdy nevlastnilo.

Vzpomenul rovněž likvidaci velkého požáru z ledna 2021 i opakované výjezdy na místo nejen jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také Městské policie Vyškov. „S ohledem na špatný stav objektu a na skutečnost, že se navzdory oplocení i dalšímu zabezpečení v areálu opakovaně nacházejí lidé, včetně nezletilých, přivítáme ze strany investora urychlené kroky vedoucí k částečné demolici objektu. Starší generace si vážíme a výstavbu domova podporujeme, systému uleví. Kvůli stárnutí populace kapacity podobných zařízení nadále výrazně nestačí,“ zdůraznil starosta Jurka.

Zástupce investora věří, že záměru již brzy nebude stát nic v cestě. „Seniorských lůžek je výrazný nedostatek. Klientům hodláme vytvořit důstojné podmínky. Pevně věříme, že i Vyškov a jeho obyvatelé plány vítají. Opuštěný areál chátral skutečně dlouho,“ uzavřel Mrzena.

Ministerstvo obrany vedly před lety k prodeji ekonomické důvody. Využitelnost objektu byla toho času pro armádu minimální, provoz byl ztrátový. Nakonec musel resort vyhlásit deset kol výběrového řízení, než se Posádkový dům armády podařilo prodat.

Posádkový dům
12.02.2024