zpět na tiskové zprávy

Živočichy bude u Lulečského potoka přitahovat další mokřad

Živočichy bude u Lulečského potoka přitahovat další mokřad
Vyškov, 16. dubna 2024 – Na konci předloňského léta mohli Vyškované mezi dálničním přivaděčem a rybníkem Kačencem obdivovat množství rostlin či sledovat řadu vodních a mokřadních živočichů. O pár týdnů později ještě proběhla výsadba stromů s cílem oddělit jimi mokřad od frekventovaného přivaděče. Na řadě je pokračování záměru.

Zrealizovaná plocha se skládá po pravé straně Lulečského potoka z jednoho mokřadu a po levé ze třech menších tůní. Nedlouho poté radnice přistoupila k záměru vybudování dalšího mokřadu – tentokrát za dálničním přivaděčem. V lokalitě označené Mokřad Padělky 2 v biokoridoru Lulečského potoka město zamýšlí realizaci na pozemcích o výměře zhruba dvanácti tisíc metrů čtverečních. „Plochy částečně slouží k zemědělské výrobě, z větší části jsou ovšem neobhospodařovatelné z důvodu zamokření. V suchých obdobích, se kterými nejen Vyškovsko bojuje, vyvstává potřeba akumulace srážkových vod v co největším měřítku. Obzvlášť v pramenných oblastech, jakým náš region je. Stejně jako v předloňském případě bychom výstavbou dalšího mokřadu zvýšili retenční schopnost území a vytvořili důležitý biotop pro existenci řady živočichů a rostlin,“ potvrdil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

V uplynulých letech se městu právě na velké zelené projekty dařilo získávat dotační peníze. S Padělky pomohl Operační program Životní prostředí sumou přesahující 2,7 milionu korun. Podpora přišla ze stejného programu také na pás zeleně na dohled od Sídliště Osvobození i na biocentrum přístupné z ulice A. B. Svojsíka. „Půjdeme stejnou cestou, znovu se pokusíme o získání peněz. Podíl města by tak opět vyplynul z výše přiznané dotace. Podpora může dosahovat až sta procent, i když některá kritéria se změnila. Každopádně celkově se mají náklady pohybovat okolo čtyř milionů korun,“ vyčíslil místostarosta Kachlík.

Investiční záměr radní projednávali už na konci roku 2022, výběr projektanta pak proběhl loni na jaře. Projekční práce už skončily, postarala se o ně za téměř 390 tisíc korun firma Regioprojekt Brno, s. r. o.

Samotné provedení je v plánu v roce 2025. „Navrhujeme, aby po jedné straně vodního toku vznikl mokřad s výměrou téměř tři čtvrtě hektaru. Kromě retence vody v krajině nám jde znovu o vytvoření optimálního prostředí pro existenci mokřadních organismů. Zvolili jsme dost podobný model jako v prvním případě. Osvědčil se a je i podporovaný ze strany odborného dohledového orgánu (Agentury ochrany přírody a krajiny ČR),“ poznamenal vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek s tím, že stavba počítá s přehrazením malého vodního toku Lulečský potok.

U druhého břehu pak stejně jako v prvním případě vznikne soustava tůní. „Do pestré a živé krajiny tůně patří. Věříme, že půjde o další pěknou část okraje našeho města,“ řekl místostarosta Kachlík.

Mokřadu prospívá, když do něj lidská ruka příliš nezasahuje. To znamená, že je vhodné v lokalitě omezit sečení na minimum (třeba pouze na podzim), ponechávat dřevo z prořezávek, hromádky kamení nebo padlé kmeny a větve. Plazi, obojživelníci, ptáci či třeba brouci je upotřebí po svém.

První etapa dokazuje, že méně frekventované místo živočichům poskytuje větší klid na možnost zahnízdění, shánění potravy a běžné žití. „A přesně to bylo naším záměrem. I proto jsme se rozhodli, že lavičky na místo úplně nepatří. Kdo chce přijít, může rozmanitost území pozorovat i tak. Při instalaci laviček máme obavy, že na místo začnou docházet lidé, kteří k přírodě úplně vřelý vztah nemají,“ uzavřel vedoucí odboru Kutálek.

Mokřad Padělky
17.04.2024